omg I found a really old file I drew last summer

kotetsu-sensei 

hahahahahahfsdldlsfldflkjdfld

  1. takusen reblogged this from oddmirai
  2. oddmirai reblogged this from kototsu-usogi
  3. kototsu-usogi posted this